21/01/2012

Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2012, ac Ysgol Undydd i Ddysgwyr Llydaweg

Cynhelir

Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2012,

ac Ysgol Undydd i Ddysgwyr Llydaweg

yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg
Pontmorlais,
Merthyr Tuful,

ar Ddydd Sadwrn, 28 Ebrill

10.45 a.m. Cofrestru a chwpanaid

11.15 – 12.45 p.m. Gwersi

12.45 – 2.00 p.m. Egwyl i ginio (mewn caffe neu mewn tafarn)

2.00 – 3.00 p.m.Gwersi

3.15 - 4.00 p.m.Cyfarfod Cyffredinol
a Chyfle i Drafod Trefniadau
Stondin y Gymdeithas yn yr Eisteddfod ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Gobeithir trefnu dosbarthiadau ar ddwy lefel a chodir tâl o £7 am y gwersi (i aelodau), £9 (i eraill). Bydd coffi a the ar gael am £1 y pen

CROESO I BAWB

No comments: