23/02/2015

Trafodaethau Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2015

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw ddydd Sadwrn, 21 Chwefror 2015 ym Morlan, Aberystwyth. Adroddwyd bod sefyllfa gyllidol y Gymdeithas yn iach. Penderfynnwyd na fydd stondin yn yr Eisteddfod eleni ond cynhelir un y flwyddyn nesaf. Trafodwyd trefniadau ar gyfer penwythnos i ddysgwyr Llydaweg yn yr hydref. Etholwyd Talat Chaudhri fel Cadeirydd ond erys y swyddogion eraill heb newid arall.

05/02/2015

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2015Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw ym Morlan, Aberystwyth, ddydd Sadwrn, 21 Chwefror rhwng 2pm a 4pm. Mae croeso i unrhyw aelod i fynychu’r cyfarfod, ond byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi gwybod eich bod yn dod ( rhh@aber.ac.uk) am mai ystafell fechan, sydd yn dal 10 o bobl, a logwyd. 

Bydd yn gyfle i ethol swyddogion, ac i drafod gweithgareddau a dyfodol y gymdeithas. Bydd angen sôn am yr Eisteddfod, wrth gwrs, ac am y penwythnos i ddysgwyr y bwriadwn ei gynnal yn yr hydref.

29/11/2014

Cyfle i gwrdd â Llydawr yng Nghaerdydd

Cwrddodd Jonathan Perry â Llydawr sydd yn byw, ar hyn o bryd, yn Rhydychen ac a fydd yn mynd i fest-noz a gynhelir yn yr Eglwysnewydd, Caerdydd, nos Wener, 5 Rhagfyr, 2014. 

Mae'r Llydawr yn frwdfrydig i gwrdd â phobl sydd yn dysgu Lydaweg neu sydd yn rhugl yn yr iaith. Mae wedi awgrymu cwrdd fore Sadwrn, 6 Rhagfyr. Gan y bydd Caerdydd dan ei sang gyda siopwyr, tybed a oes pobl a fyddai'n hoffi cwrdd yng Nghaerffili?  

Mae modd cysyllltu â Jonathon ar Facebook neu gellir anfon neges ataf i, rhh@aber.ac.uk , a byddaf yn ei throsglwyddo iddo.