23/06/2015Bydd  
Cymdeithas Cymru-Llydaw  
yn cynnal penwythnos
yn
Nant Gwrtheyrn

i ddysgu ac i ddefnyddio’r Llydaweg, rhwng 20 a 22 Tachwedd, 2015 (bydd swper ar y nos Wener a chinio canol-dydd ar y Sul)

Y pris i aros ac am yr holl brydau bwyd: £130 + y gwersi £12 (£20 i rai nad ydynt yn aelod o’r Gymdeithas) = £142 (£150)

Mae’n bwysig gwybod faint o bobl a fydd yn dod, felly byddem yn falch pe baech yn rhoi gwybod inni cyn gynted ag y bo modd, os hoffech gymryd rhan: rhh@aber.ac.uk 
(enw / anghenion llety / anghenion bwyd / lefel y gwersi)

16/04/2015

Sgwrs yn Llydaweg yn Aberystwyth
Bydd Yann Talbot yn rhoi sgwrs yn Llydaweg
ar y testun

Llydaw yn y 16eg ganrif ac yn yr 17eg ganrif (1532-1675) - gwleidyddiaeth, cymdeithas a diwylliant

Am 7 p.m.
ddydd Mercher
22 Ebrill

yn
Ystafell y Gymraeg
Yr Hen Goleg

Croeso i bawb

************

Yann Talbot a raio ur brezegenn diwar-benn

Breizh er XVIvet hag er XVIIvet kantved (1532-1675) - politikerezh, kevredigezh ha sevenadur

Da 7 eur noz
d’ar merc’her 22 a viz Ebrel

e Sal ar C’hembraeg
er Skol-Veur Gozh
 
                                                              Degemer mat d’an holl

Dewi Morris JonesWedi cyfnod byr o salwch, bu farw Dewi Morris Jones. Bu Dewi’n gweithio am flynyddoedd yn Mhrifysgol Aberystwyth fel tiwtor Llydaweg rhan amser yn Adran y Gymraeg. 

Yn enedigol o’r Hendy-gwyn ar Daf, daeth yn rhugl yn y Ffrangeg ac yn y Llydaweg tra oedd yn byw ym Mrest am naw mlynedd. ’Roedd wedi astudio gwaith y cenhadon a aeth, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, o Gymru i Lydaw i geisio troi’r bobl yno yn Brotestaniaid.

Cyn ymddeol, gweithiai Dewi fel Pennaeth Adran Olygyddol y Cyngor Llyfrau.  Cofir amdano fel gŵr tawel a diymhongar a hefyd fel un o’r tîm a greodd y fersiwn Cymraeg o Scrabble. ’Roedd yn weithgar hefyd gyda Phlaid Cymru. Canai gyda Chôr Meibion Caron ac fe’i derbyniwyd i’r Orsedd yn 2008.

 ’Roedd ei gartref ym Mronnant. Cydymdeimlwn â Sandra, ei wraig, ac â’u dwy ferch.