16/04/2015

Sgwrs yn Llydaweg yn Aberystwyth
Bydd Yann Talbot yn rhoi sgwrs yn Llydaweg
ar y testun

Llydaw yn y 16eg ganrif ac yn yr 17eg ganrif (1532-1675) - gwleidyddiaeth, cymdeithas a diwylliant

Am 7 p.m.
ddydd Mercher
22 Ebrill

yn
Ystafell y Gymraeg
Yr Hen Goleg

Croeso i bawb

************

Yann Talbot a raio ur brezegenn diwar-benn

Breizh er XVIvet hag er XVIIvet kantved (1532-1675) - politikerezh, kevredigezh ha sevenadur

Da 7 eur noz
d’ar merc’her 22 a viz Ebrel

e Sal ar C’hembraeg
er Skol-Veur Gozh
 
                                                              Degemer mat d’an holl

Dewi Morris JonesWedi cyfnod byr o salwch, bu farw Dewi Morris Jones. Bu Dewi’n gweithio am flynyddoedd yn Mhrifysgol Aberystwyth fel tiwtor Llydaweg rhan amser yn Adran y Gymraeg. 

Yn enedigol o’r Hendy-gwyn ar Daf, daeth yn rhugl yn y Ffrangeg ac yn y Llydaweg tra oedd yn byw ym Mrest am naw mlynedd. ’Roedd wedi astudio gwaith y cenhadon a aeth, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, o Gymru i Lydaw i geisio troi’r bobl yno yn Brotestaniaid.

Cyn ymddeol, gweithiai Dewi fel Pennaeth Adran Olygyddol y Cyngor Llyfrau.  Cofir amdano fel gŵr tawel a diymhongar a hefyd fel un o’r tîm a greodd y fersiwn Cymraeg o Scrabble. ’Roedd yn weithgar hefyd gyda Phlaid Cymru. Canai gyda Chôr Meibion Caron ac fe’i derbyniwyd i’r Orsedd yn 2008.

 ’Roedd ei gartref ym Mronnant. Cydymdeimlwn â Sandra, ei wraig, ac â’u dwy ferch.

23/02/2015

Trafodaethau Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2015

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cymdeithas Cymru-Llydaw ddydd Sadwrn, 21 Chwefror 2015 ym Morlan, Aberystwyth. Adroddwyd bod sefyllfa gyllidol y Gymdeithas yn iach. Penderfynnwyd na fydd stondin yn yr Eisteddfod eleni ond cynhelir un y flwyddyn nesaf. Trafodwyd trefniadau ar gyfer penwythnos i ddysgwyr Llydaweg yn yr hydref. Etholwyd Talat Chaudhri fel Cadeirydd ond erys y swyddogion eraill heb newid arall.