16/04/2015

Dewi Morris JonesWedi cyfnod byr o salwch, bu farw Dewi Morris Jones. Bu Dewi’n gweithio am flynyddoedd yn Mhrifysgol Aberystwyth fel tiwtor Llydaweg rhan amser yn Adran y Gymraeg. 

Yn enedigol o’r Hendy-gwyn ar Daf, daeth yn rhugl yn y Ffrangeg ac yn y Llydaweg tra oedd yn byw ym Mrest am naw mlynedd. ’Roedd wedi astudio gwaith y cenhadon a aeth, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, o Gymru i Lydaw i geisio troi’r bobl yno yn Brotestaniaid.

Cyn ymddeol, gweithiai Dewi fel Pennaeth Adran Olygyddol y Cyngor Llyfrau.  Cofir amdano fel gŵr tawel a diymhongar a hefyd fel un o’r tîm a greodd y fersiwn Cymraeg o Scrabble. ’Roedd yn weithgar hefyd gyda Phlaid Cymru. Canai gyda Chôr Meibion Caron ac fe’i derbyniwyd i’r Orsedd yn 2008.

 ’Roedd ei gartref ym Mronnant. Cydymdeimlwn â Sandra, ei wraig, ac â’u dwy ferch.

No comments: