22/09/2011

Lansio 'La Maison in Connemara - the History of a Breton'

Dyma lun a anfonwyd atom gan Siôn Jobbins o'r cyfarfod i lansio cofiant Yan Fouéré: 'La Maison in Connemara - the History of a Breton' yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.


Erwan Fouéré (mab Yann, a chyn-lysgennad ar ran yr Undeb Ewropeaidd), Meleri Mair a Meinir (merched Gwynfor Evans, a roddodd loches i Yann a'i deulu wedi iddynt ffoi o Lydaw) a Rozenn Fouere, merch Yann, a gyfieithodd y llyfr, "La Maison" o'r Ffrangeg. Gyda hwy mae Dafydd Wigley, Llywydd y Llyfrgell a chyfaill i Yann Fouéré.


Mwy o erthyglau (diddorol iawn!) ar wefan Fondation Yann Fouéré:
http://www.fondationyannfouere.org/

No comments: