07/12/2009

Peggy, Jonathan a Matthew - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Llond llaw o bobl a aeth i wrando ar Dom Duff yn Aberystwyth. Dyma ambell un o'r gynulleidfa'n mwynhau gwydraid / panaid yn ystod yr egwyl. Mae dau lun arall ar dudalen Cymdeithas Cymru-Breizh ar Facebook. Siwazh, roedd yn rhy dywyll yn y theatr i dynnu lluniau o Dom Duff yn canu!

No comments: