16/06/2009

Llydawes ifanc yn chwilio am le fel 'au pair' gwyliau

Mae Moira Huon, sydd yn 16 oed, a newydd gwblhau cwrs yr ail flwyddyn yn lise Diwan (ysgol uwchradd Lydaweg), yn chwilio am deulu a fyddai'n fodlon ei chroesawu yng Nghymru (neu yn Iwerddon) yn ystod yr haf - unrhyw bryd tan ddiwedd mis Awst. Ei phrif amcan fyddai dysgu Saesneg, ond mae diddordeb ganddi yn y Gymraeg a byddai'n barod i helpu yn y tŷ, yn yr ardd, a gallai helpu unrhyw un a fyddai am ddysgu Llydaweg... Gellir cysylltu â hi ar

momimouette@hotmail.fr

No comments: