19/06/2009

Gwyliau am ddim yn Llydaw i rywun ifanc?

Mae Moira Huon, Llydawes 16 oed, yn awyddus i dreulio amser yng Nghymru yn ystod yr haf. Sylwyd eisoes ei bod yn fodlon gweithio i rywun yma, a bellach mae'n holi a oes rhywun ifanc a hoffai gyfnewid lle â hi a mynd i Lydaw i'w chartref hi i aros? Cyfle euraid i ddysgu Llydaweg neu Ffrangeg ac i gael gwyliau tramor am ddim. Dyma ei he-bost:

momimouette@hotmail.fr

No comments: