09/05/2009

Diarhebion Llydaweg (iii)

30. Ul logodenn n’he deus nemet un toull a zo boued d’ar c’hazh

Bwyd i’r gath yw’r llygoden nad oes ganddi ond un twll
(Cymharer: Gwae’r llygoden untwll, h.y. Dylai fod gan ddyn fwy nag un drws ymwared)

31. Re a vann ne dalv mann

Nid da rhy o ddim

32. Ar marc’h a reud ouzh ar c’hentroù
A ra gaou bras ouzh e gostoù

Mae’r march sy’n dal ei fol yn dynn wrth y sbardunau
Yn gwneud drwg mawr i’w ystlysau
(h.y. Ofer gwingo yn erbyn y symbylau)


33. Paour pe binvidik
Pep hini a rank dizourañ e gig

Boed yn dlawd neu’n gyfoethog,
Rhaid i bawb bisio


34.Pa lez an den lakaat un troad war e c’houzoug e vez lakaet daou

Pan adawa dyn i un troed gael ei roi ar ei wddf, rhoddir dau
(h.y. Os gadewch i rywun gymryd modfedd, cymer lathen)


35. Pilhenn a gav truilhenn
Er c’harzh pe e-kichen

Caiff clwtyn hyd i gerpyn
Yn y gwrych neu gerllaw
(Cymharer: Mae brân i frân yn rhywle)


36. A-raok komz, grit nav zro
Gant ho teod en ho kenoù!

Cyn llefaru, trowch eich tafod
Naw gwaith yn eich ceg!
(Mae gwir angen addasu hon i oes negeseuon e-bost... ‘A-raok klikañ, grit nav zro gant ho logodenn war ar pallenn'? Cyn clicio, trowch eich llygoden naw gwaith o amgylch y faten?)


37. E-barzh ar podoù kozh e vez graet ar gwellañ soubenn

Yn yr hen lestri y gwneir y cawl gorau
(h.y. mae’r henoed yn rhagori ar yr ifainc o ran rhai pethau)


38. Al laeron vihan a vez krouget
Al laeron vras a vez enoret

Crogir y mân ladron,
Anrhydeddir y lladron mawr.


39.Dibaot ar yar na goll he vi
O kanañ re goude dozviñ

Prin yw’r iâr na chyll ei hwy
Wrth ganu gormod wedi dodwy
(Cymharer: Peidiwch â chyfrif eich cywion cyn iddynt ddeor, neu’r hen linell
‘gnawd gwedi traha dranc hir’)

No comments: