15/04/2009
Mae Cymdeithas Cymru-Llydaw


yn drist iawn o glywed am farwolaeth

Gwennole ar Mennar 15 Ebrill, 2009.Dyma un o bennaf ysgolheigion y Llydaweg,


a gŵr nodedig am fod yn ostyngedig,


yn gymwynasgar


ac yn addfwyn.
Mae ein cydymdeimlad â'i weddw, Garmenig Ihuellou,


ac â'i blant, Brieg, Riwall, Tangi a Malo.

No comments: