29/04/2009

Diarhebion Llydaweg (ii)

Kalon ar wreg zo un delenn...


15. Kalon ar wreg zo un delenn
Hag a son kaer pa gar un den

Telyn yw calon gwraig

Ac fe gân yn bêr pan fo mewn cariad

16. Diwallit diouzh ar souchet
O krediñ ec’h eo kousket

Gwyliwch rhag a fo’n swatio,
Rhag credu ei fod yn cysgu
(Byddwch ar wyliadwriaeth rhag y sawl sy’n cynllwynio neu sy’n rhagrithiol)

17. Gwell eo bezañ kiger evit leue

Gwell bod yn gigydd nag yn llo
(‘I’d rather be a hammer than a nail’, chwedl Paul Simon)

18. Dre bediñ hag erbediñ
E vez graet ar c’hefridi

Drwy erfyn ac ymbil
Y cyflawnir y gorchwyl
(Cymharer Dyfal donc a dyr y garreg)

19. Pa vez al loar war he c’hant: sec’hor,

Pa vez he fenn d’an traoñ: bererezh

Pan fo’r lleuad ar ei hochr: sychdwr;
Pan fo â'i phen ar i lawr: cenllif

20. Didalvoudegezh
Mamm ar baourentez

Diogi, mam tlodi.

21. Abred ne goll gwech ebet

Ni fydd cynnar byth yn colli
(Cymharer: Aderyn bore sy’n cael y mwydyn gorau)

22. Ar c’haerañ charretour a ziskar e garr

Mae’r gyrrwr mwyaf medrus yn dymchwel ei gert
(h.y. Gall unrhyw un wneud camgymeriad)

23. Ur c’hwennenn en un noz
A vez nav gwech mamm-gozh


Daw chwannen, mewn noson,
Yn fam-gu naw gwaith

24. Pezh a ra d’an dridi bezañ treut:
Kalz emaint war nebeut

Yr hyn a bair i’r drudwennod fod yn denau:
Llawer ydynt ar ychydig

25. Pa vez ar brasañ brezel
E vez an tostañ ar peoc’h


Pan fo’r rhyfel ar ei anterth
Y mae'r heddwch agosaf
(Cymharer: Ar yr awr dywyllaf y tyr y wawr)

26. Hep gwin, arc’hant ha merc’hed
E ve aes tremen dre ar bed

Heb win, arian a merc’hed,
Hawdd fyddai mynd drwy’r byd hwn

27. Kenavo d’ar sant pa vez graet ar mirakl

Ffarwél i’r sant pan fo’r gwyrth wedi ei gyflawni
(h.y. Byr fydd y diolch wedi cymwynas)

28. Heol a savo re vintin
A zo techet da wall fin

Mae haul a godo’n rhy fore
Yn tueddu i ddiweddu’n ddrwg
(h.y. Am y tywydd, a diau hefyd yn ffigurol, am rywun sy’n llwyddo’n rhy ifanc)

29. Gwelloc’h un ti bihan bouedek
Eget un ti bras avelek

Gwell tŷ bychan llawn bwyd
Nag un mawr drafftiog

No comments: