22/04/2009

Cloc yr Iaith

'Brezhoneg bemdez' (Llydaweg bob dydd) - graffiti ar gampws Prifysgol Roazhon (Rennes) 2

Edrychwch ar http://ouiaubreton.com/?article245 a chewch weld amcangyfrif o nifer y siaradwyr Llydaweg, a sut y mae’r nifer yn cyson ddisgyn o awr i awr ac o ddydd i ddydd.

197,195 yw’r ffigur wrth imi ysgrifennu hyn.


Mae’r Llydaweg yn iaith sydd mewn gwir berygl o ddiflannu, yn ôl UNESCO. Eto i gyd, mae nifer mawr o bobl yn dal i’w medru ac mae modd ei defnyddio mewn llawer o fannau, os holwch.

Mae’r rhagolygon yn dangos bod 92% o’r Llydawiaid yn dweud eu bod yn bleidiol i gadw’r iaith, ac mae cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y rhieni sy’n mynnu addysg Lydaweg i’w plant.

Os meddyliwn am y sefyllfa yn Nghymru, gallwn yn hawdd deimlo’n hunanfodlon, am fod cynifer o siaradwyr Cymraeg, am fod addysg Gymraeg yn ffynnu, gan fod y cyfrifiadau’n dweud bod cynnydd yn nifer y siaradwyr ac am fod modd clywed yr iaith ar y stryd mewn llawer man o hyd. Tybed, er hynny, beth a ddywedai cloc y Gymraeg pe bai’n dangos faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad (a’i ddarllen) o ddydd i ddydd gan y rhai sy’n ei medru?

No comments: