29/08/2008

Penwythnos Nant Gwrtheyrn - Hydref 17-19, 2008

Mae sawl un wedi talu blaendal i ddod i'r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn ym mis Hydref... Cyfle gwych i wella eich Llydaweg, i ymarfer eich Llydaweg, i ddechrau dysgu Llydaweg, i ailddechrau dysgu ar ôl cyfnod heb wneud dim â hi.... Anfonwch siec am £20 at rhh@aber.ac.uk ynghyd â'ch cyfeiriad e-bost a'ch enw a chaiff lle ei gadw ichi.... Mwyaf i gyd o ddysgwyr fydd mywaf i gyd o athrawon hefyd.

No comments: