29/11/2014

Cyfle i gwrdd â Llydawr yng Nghaerdydd

Cwrddodd Jonathan Perry â Llydawr sydd yn byw, ar hyn o bryd, yn Rhydychen ac a fydd yn mynd i fest-noz a gynhelir yn yr Eglwysnewydd, Caerdydd, nos Wener, 5 Rhagfyr, 2014. 

Mae'r Llydawr yn frwdfrydig i gwrdd â phobl sydd yn dysgu Lydaweg neu sydd yn rhugl yn yr iaith. Mae wedi awgrymu cwrdd fore Sadwrn, 6 Rhagfyr. Gan y bydd Caerdydd dan ei sang gyda siopwyr, tybed a oes pobl a fyddai'n hoffi cwrdd yng Nghaerffili?  

Mae modd cysyllltu â Jonathon ar Facebook neu gellir anfon neges ataf i, rhh@aber.ac.uk , a byddaf yn ei throsglwyddo iddo.

No comments: