05/04/2014

Portreadau o 1,500 o siaradwyr Llydaweg


Yn ystod y penwythnos a gynhaliwyd gennym yng Nglan-llyn cafwyd cyfle i dynnu lluniau o nifer o'n haelodau ar gyfer safle gwe ar Redadeg - y ras o amgylch Llydaw i godi arian i fudiadau sy'n hyrwyddo'r iaith. Mae ar Redadeg yn ceisio casglu portreadau unigol o 1,500 o siaradwyr Llydaweg yn dal cerdyn sydd yn dweud eu bod yn medru'r iaith.

Mae'r lluniau a gasglwyd hyd yn hyn i'w gweld ar

Casglu 1,500 o luniau o siaradwyr Llydaweg

Dyma rai o'r lluniau a dynnwyd yn Nglan-llyn::


No comments: