10/01/2012

Man am flas ar ailflasu

Ym mis Tachwedd 2011, lansiwyd gwefan lle y ceir gwylio ac ailwylio rhaglenni teledu Llydaweg a ddarlledwyd gan France 3 Breizh. Dylai safle o'r fath fod o ddiddordeb mawr i unrhyw un sydd yn dysgu'r iaith a cheir yno hefyd adran i ddysgwyr. Mae modd rhoi sylwadau ar y rhaglenni hefyd.
No comments: