03/10/2011

Sesiwn Blasu'r Llydaweg - Aberystwyth

Ar ddydd Sadwrn


22 Hydref, 2010


10.00 – 16.00


yn yr
Ystafell Wyddeleg
Yr Hen Goleg
Aberystwythcynhelir sesiwn flasu i'r sawl sydd â diddordeb yn y Llydaweg

£12 (£10 i aelodau o Gymdeithas Cymru Llydaw)

(Dosbarth i ddechreuwyr nad ydynt yn gwybod dim o'r iaith)

Am fwy o fanylion cysyllter â : Gwenno Piette
01974 202695 (nos)
01970 622044 (dydd)

No comments: