18/06/2010

Diwrnod i ddysgwyr Llydaweg - croeso arbennig i ddechreuwyr

Sesiwn Cael Blas ar y Llydaweg

(a Chyfarfod Blynyddol 2010-2011 Cymdeithas Cymru-Llydaw)

Dydd Sadwrn, 16 Hydref, 2010

10am – 5pm

YR HEN GOLEG, ABERYSTWYTH

(Trefnydd: Gwenno Piette)

2 comments:

Anonymous said...

mae diddordeb 'da fi yn y cwrs undydd, ond does dim dydd Sadwrn 19 Hydref - dydd Sadwrn 16 wyt ti'n feddwl?

teod-karv said...

wedi ei gywiro - diolch!!!