27/07/2009

Cyngres Geltaidd Ynys Manaw - 2010

Cynhelir y Gyngres Geltaidd nesaf
rhwng 5-10 Ebrill,
2010,
yng Ngwesty Claremont, Doolish (Douglas).
Y thema fydd
CYFATHREBU
RHYNG-GELTAIDD.
Manylion pellach oddi wrth: niclas.apglyn@btinternet.com

No comments: