03/03/2009

Sgwrsio yn Llydaweg - Cyfarfod nesaf yn y Blue Creek, Aberystwyth, ddydd Llun, 9 Mawrth, am 2.10 pm


Dewch i ddefnyddio eich Llydaweg yn lle ei chadw rhwng waliau'r ystafell ddosbarth, neu fel atgof o rywbeth y buoch chi'n ei ddysgu ers llawer dydd!

No comments: