31/03/2009

Gwely a brecwast... a gwersi a gweithgareddau

Cyrsiau Gwely a Brecwast

Byw yn Llydaweg

20-25 Gorffennaf 2009

Os ydych am fynd ymhellach gyda'ch Llydaweg, beth am fanteisio ar y cyfle i ddysgu mwy a chael cyswllt uniongyrchol â'r iaith fel y caiff ei siarad yn Llydaw?

Cysylltwch â

02 98 83 30 41 / 06 08 24 80 26

tiarvroleon@wanadoo.fr


Yn y bore:
gwersi Llydaweg

Cinio canol dydd gyda phawb arall sy'n dilyn y cwrs

Yn y prynhawn:
Drama,
Gemau,
Sinema,
Teithiau cerdedd...

Yn y nos:
Llety, a brecast yn nhŷ siaradwyr Llydaweg

Trefnir peth adloniant ar ddiwedd y dydd hefyd.

Y gost fydd 300 € am wythnos(llety a bwyd)
200 € (myfyrwyr a'r di-waith)

No comments: