11/02/2009

Siarad Llydaweg dros Goffi


Bydd y cyfarfod nesaf yn Aberystwyth i bawb sydd am ymarfer eu Llydaweg, neu sydd am wrando ar yr iaith er mwyn cyfarwyddo â hi, ddydd Gwener, 20 Chwefror, 2009, yng ngwaelod y Blue Creek, y tu ôl i Neuadd y Farchnad, Aberystwyth. Croeso i bawb. Byddwn yno tuag 11 y bore... Edrychwn ymlaen at eich gweld....

No comments: