08/01/2014

Cynhelir penwythnos i ddysgwyr Llydaweg, yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Dalc’het e vo un dibenn-sizhunvezh e Glan-llyn evit ar re a zo o teskiñ brezhonegLlydawyr a ddaeth i'r penwythnos a gynhaliwyd gennym yn Nglan-llyn yn 2011

✦❋✦❋✦❋

Gwener-Sul, 28-30 Mawrth, 2014

adal ar gwener 28 betek ar sul 30 a viz Meurzh, 2014

✦❋✦❋✦❋

Llety a bwyd £118 y pen
Gwersi £28 i’n haelodau (aelodaeth £8) / £36 i rai nad ydynt yn aelodau
Cyfanswm £146 / £154

Lojeiz ha boued £118 an den / Kentelioù £28 evit hon izili / £36 evit ar re all
Hollad £146 / £154

✦❋✦❋✦❋

Mae angen inni roi gwybod faint o bobl a fydd yno, felly mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod inni cyn gynted ag y bo modd: 1. A fyddwch yn dod 2. Sut y gallwn gysylltu â chi 3. A oes gennych anghenion bwyd arbennig: rhh@aber.ac.uk / 07890 602381


Ret deomp gouzout, seul gentoc’h seul welloc’h, 1. hag e-sell emaoc’h dont d’ar staj, 2. penaos mont e darempred ganeoc’h ha 3. hag ezhommoù ispisial hoc’h eus a-fed ar boued: rhh@aber.ac.uk / 07890 602381

No comments: