13/03/2013

Breizh-Llydaw yn hwyr!

’Rwyf am ymddiheuro am nad yw “Breizh-Llydaw” mis Chwefror 2013 wedi ymddangos. Ni lwyddwyd i’w gwblhau yn Ionawr ac wedi i’r tymor dysgu ddechrau, ni chefais amser i wneud dim. Hyderaf y bydd yn cael ei gyhoeddi rywdro ym mis Ebrill.


Rhisiart

No comments: