18/03/2010

Diarhebion Llydaweg (vi)

63. Dibaot ar c’halvez
A labour hep danvez
.
Prin yw’r saer
A weithia heb ddeunydd.

64. Ret eo gortoz ar c’haol da boazhañ
Pa vez c’hoant d’ober soubenn vat.
Rhaid aros i’r bresych goginio
Os dymunir gwneud cawl da.

65. C’hoant dimeziñ ha bevañ pell
En deus pep Yann ha pep Katell.

Mae awydd priodi a byw’n hir
Ar bob Siôn a phob Siân.
66. Pa vez erc’h war an douar,
Ne vez na tomm na klouar.
Pan fo eira ar lawr,
Nid yw’n gynnes nac yn fwyn.

67. Daniel-mil-micher a oa marvet gant an naon.
Newynu a wnaeth Siôn-bob-swydd.

68. Tad ha mamm a zilez bugel
A zo daonet a-raok mervel.

Mae tad a mam sy’n gadael/ esgeuluso plentyn
Yn cael eu damnio cyn marw.

69. Ar re na reont netra
A zo ar muiañ trouz ganto.

Gan y rhai na wnânt ddim
Y bydd y sŵn mwyaf.

70. An hini a sant ar c’hwezh
Diouzh e reor e kouezh.

O din y sawl sydd yn clywed yr aroglau
Y daw’r drewdod.

Breizh / Llydaw, rhifyn 52 (Chwefror 2010), t.16.


llun: Dolgellau, Cymru - http://www.flickr.com/photos/bara-koukoug/4376025369/


No comments: