12/10/2009

Cyfle i ymarfer eich Llydaweg - Y Cŵps, Dydd Mawrth, 20 Hydref 2009, am 8 yr hwyr

Bydd Peggy Le Bihan yn Aberystwyth y diwrnod hwnnw, efallai am y tro olaf eleni cyn dychweld i Lydaw. Gan nad oes amser rhydd gen i yn ystod y dydd, ’rwy'n cynnig ein bod yn cwrdd yn y nos y tro hwn, am 8 yn y Cw^ps. Pwy a w^yr - efallai y daw rhywrai eraill - MAE CROSEO I BAWB.

No comments: