08/08/2009

Riwanon Kervella, Dominig Cotel, Dafydd Frayling a Mabon Llŷr - gyda chwsmer - Cymdeithas Cymru-Llydaw - Eisteddfod Meirion, y Bala, 2009


Hoffwn ddiolch i bawb a waneth helpu ar y stondin drwy'r wythnos. ’Roedd yn wych bod cynifer o wahanol bobl wedi cymryd rhan a bod digon o gynrychiolwyr o Lydaw yn ogystal â Chymry yno.

No comments: