09/03/2009

Cyfle i gwrdd i siarad Llydaweg dros banaid


Bydd ein cyfarfod nesaf ddydd Gwener yr 20fed o Fawrth am 11.10 y bore yng nghaffe'r Blue Creek, Aberystwyth. Cofiwch alw i mewn.

No comments: