01/08/2008

Peidiwch a cholli'r cyfle i ddysgu Llydaweg!!!

Bydd cwrs Llydaweg i ddechreuwyr yn cael ei gynnig fel rhan o ddarpariaeth y radd allanol drwy'r Gymraeg, gan Brifysgol Aberystwyth. Does dim rhaid bod a diddordeb mewn gwneud gradd i ddilyn y modiwl 40 credyd hwn a dyfernir tystysgrif ar y diwedd - gan ddibynnu ar y marciau a enillir. Bydd 5 ysgol undydd @ tua 6 awr yr un yn rhan o'r dull dysgu, a bydd hefyd gyflwyniadau Powerpoint niferus ac ymarferion ysgrifenedig i'w cyflwyno. Ni chaiff y cwrs hwn ei gynnig bob blwyddyn, felly achubwch y cyfle eleni (2008-9)... Gellir cael y manylion pellach gan Drefnydd y Radd Allanol (Elena Gruffudd), Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth: elg@aber.ac.uk (sut i gofrestru) neu gan rhh@aber.ac.uk (cynnwys y cwrs).

1 comment:

teod-karv said...
This comment has been removed by the author.